Slide background

Välkommen till Akademihälsan!

Slide background

Välkommen till Akademihälsan!

Akademihälsan studenthälsovård

Akademihälsan är din studenthälsovård och finns som stöd för dig som läser vid Göteborgs universitet och Chalmers. Vi arbetar för att du ska ha en så bra studiemiljö som möjligt och klara av dina studier på bästa sätt.

Akademihälsan ägs av studentkårerna genom GFS och finansieras av Göteborgs Universitet och Chalmers. Vi tar inte ut några patientavgifter, men vid sent återbud eller uteblivet besök debiterar vi 100 kr. Akademihälsan fungerar som ett komplement till övrig hälso- och sjukvård och till oss kan du vända dig om du får problem orsakade och/eller relaterade till dina studier. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med studenter och studierelaterade problem.För att se vad vi kan erbjuda dig – läs under aktuell rubrik ovan.Har du andra studierelaterade frågor kan du vända dig till Studentavdelningen på GU eller Studievägledning på Chalmers.Följ oss på Facebook.

Gå till

Aktuellt

Vår träning

OBS Om du väntar mailsvar från oss och inte fått något så titta i din spamkorg, verkar som många mail från oss hamnar där, ofta hotmail adresser.Sömnskola, höstens kurs är ännu ej planerad. .

Ny Mindfulness kurs startar tisdag 28/10 klockan 17.30. gå in under kurser och läs mer.

Stresshantering startar 15 november fullbokad.

”Sluta röka studie”, gå in under råd och läs mer